Situatie

Bestuur en Commissarissen van een internationaal opererende energiebeurs besloten dat de onderneming om strategische reden gesplitst diende te worden. Dit moest zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Uiteraard diende de continuïteit van de operatie te worden gewaarborgd. 

Advies

  • Eén managementplan maken voor alle relevante onderdelen w.o. Directie, Personeel en organisatie, huisvesting, de juridische aspecten, ICT, processen en de communicatie naar klanten.
  • Deze 11 aparte taskforces dienen integraal aangestuurd te worden.

Resultaat

  • Er is een speciale focus aangebracht op het splitsen van de vele ICT-systemen en de data. 
  • Binnen drie maanden is er een basis gelegd voor verdere groei van de gesplitste bedrijven door behoud van maximale strategische flexibiliteit.
     

Back <