AANDACHT VOOR OPERATIONELE RISICO’S 

De financiële wereld wordt innovatiever, duurzamer en steeds afhankelijker van digitalisering. Ook worden wetgeving en toezicht intensiever en stellen klanten iedere dag hogere eisen aan uw diensten. Uw risicoprofiel beweegt mee en staat voortdurend onder druk. Aandacht voor operationele risico’s en het voldoen aan de wet- en regelgeving is belangrijker dan ooit.

Afbeelding3.png

GOVERNANCE

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor de risicobeheersing en voor transparante en heldere besluitvorming binnen uw organisatie. U moet kunnen aantonen dat uw organisatie voor die taken is ingericht en uw medewerkers competent zijn. Bakkenist voert governanceaudits uit en helpt u verbeteringen door te voeren.

OPERATIONEEL RISICO MANAGEMENT

Fouten door menselijk handelen, slecht beveiligde systemen, het ontbreken van helder ontworpen processen en onduidelijk beleid zijn voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot operationele fouten en verliezen. Operationeel Risico Management richt zich op het beheersen van dit soort risico’s om onnodige verliezen te vermijden en het vertrouwen van uw klanten te behouden. Met onze visie op risicomanagement ontstaat ruimte voor een integrale aanpak die risicomanagement als bedrijfsfunctie effectiever en efficiënter maakt.

COMPLIANCE

Wet- en regelgeving veranderen voortdurend en in de dagelijkse praktijk is het voor uw mensen vaak lastig actueel te blijven. De Bakkenist GRC-specialisten zijn qua kennis up-to-date en adviseren en ondersteunen u bij het compliant blijven.

WAAROM BAKKENIST ?

Wij werken uitsluitend met zeer ervaren ORM-specialisten die de financiële sector zeer goed kennen. De werkwijze van Bakkenist is dat wij samen met uw mensen de zaken aanpakken. Dat leidt tot effectieve oplossingen. Wij zijn pragmatisch, daadkrachtig en waar nodig  doorbreken wij comfortzones. Wij zorgen ervoor dat we verbindend werken en met vindingrijke oplossingen komen.

UW BUSINESS PARTNER 

Wij bieden een breed scala aan GRC-diensten waaronder:

Afbeelding4.png
  • Advies over en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving

  • Strategisch advies over ORM & Compliance vraagstukken

  • Doorlichting en advisering inzake governance

  • Inrichting Risk & Compliance framework

  • Projectaansturing en/of ondersteuning

  • Risk & Compliance Agility-Scan

 

Uw contactpersonen: