Jan heeft niet alleen veel ervaring met complexe en omvangrijke risico's die een laagfrequent schadepatroon kennen. Ook in het managen van grote portefeuilles heeft hij zijn sporen verdiend. Hij onderkent als geen ander het onderscheid tussen deze twee vakgebieden in de verzekeringsindustrie, ieder met zijn eigen kenmerken, specifieke bedrijfsvoering en distributie technieken.

Hij is eindverantwoordelijk geweest bij diverse organisaties, waaronder verzekeraars, tussenpersonen en volmachtbedrijven. Ook heeft hij zich bezig gehouden met sourcingsvraagstukken (o.a. shared backoffices), (re)organisatievraagstukken, distributiestrategie en risico management. Hij is thuis in de financiering van tussenpersonen en, meer in het algemeen, de relatie tussen deze beroepsgroep en verzekeraars.

Jan wendt zijn ervaring aan als adviseur of manager. Naast management opdrachten adviseert hij diverse bedrijven in de verzekeringsbranche over de uitdagingen van efficiency en distributie.

Jan is getrouwd en vader van twee dochters. Zijn vrije tijd besteedt hij, naast zijn gezin, aan sport en hij zet zich in voor maatschappelijke organisaties.