Leopold Loop is een energieke manager die succesvol verbeteringen realiseert in (complexe) omgevingen. Ruime werkervaring op het snijvlak tussen processen, systemen en mensen in verschillende sectoren zoals overheid, telecom, gezondheidszorg en energie. Initieert en stimuleert innovatie.

Zijn kracht ligt in het scherp analyseren en samen met multidisciplinaire teams realiseren van meetbare toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Conceptueel denker die gewend is (P&L) eindverantwoordelijkheid te dragen en successen met anderen te delen en te vieren.

Bereikt op natuurlijke wijze verbinding met en tussen mensen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Is gewend zich positief kritisch op te stellen en te denken in oplossingen. Zorgt voor gedegen inbedding van veranderingen op basis van draagvlak en gedragsverandering.

Kernkwaliteiten: mensgericht, samenwerken, conceptueel, pragmatisch, resultaatgericht, analytisch, betrokken, authentiek, gedreven en integer.