SITUATIE

Een door fusies en overnames zeer snel gegroeide multinationale onderneming met wereldwijd circa 6000 medewerkers worstelde met zijn te gevarieerde IT-landschap en lokale IT-oplossingen. De onderneming wilde businessprocessen en -systemen standaardiseren om de kosten te drukken.

ADVIES

  • De bestaande IT-organisatie doorlichten.

  • Een nieuwe IT-strategie vormgeven.

  • De IT-functie reorganiseren.

Resultaat

  •  Door deze totale reorganisatie van de ICT-functie is de ‘eilandautomatisering’ doorbroken.
  •  De IT-functie wordt nu uitgevoerd met lagere kosten en een sterk verbeterd risicoprofiel. 
  • Hier uit voortvloeiend heeft Bakkenist een bijdrage geleverd bij de opzet van een vendor-management voor Europa.
     

Back <