De wereld om ons heen verandert snel, en ondernemingen zijn bezig om de Agile mindset binnen de organisatie te verspreiden. Maar wat betekent dit precies voor ORM en Compliance afdelingen? En wat zijn de concrete actiepunten die bij de tweede lijn ondernomen moeten worden om het verandervermogen te vergroten?

Het verandervermogen van de organisatie is immers pas optimaal als alle drie lines of defence de Agile mindset hebben omarmt en hun way of working op elkaar hebben afgestemd. De Bakkenist ORM & Compliance Agility Scan® helpt om de kernpunten van de Agile mindset bij de tweede lijn helder naar voren te brengen. Klaar voor de volgende MT-meeting én met concrete acties.

Afbeelding3.png

Het zal niemand zijn ontgaan: Agile is de nieuwe way of working. Agile zijn betekent dat je als onderneming wendbaar bent, en in staat bent snel te reageren op de veranderende vraag van je klanten. Echt agile is de organisatie die in staat is om klanten proactief te benaderen met nieuwe services die passen bij de behoeften van morgen. 

Het agile werken begint meestal in de eerste lijn bij de Business en IT. Voor de tweede lijn, Operational Risk en Compliance, is het vervolgens de vraag hoe zij op een adequate manier daarop kunnen aansluiten. Deze aansluiting is belangrijk omdat de tweede lijn  een belangrijke business partner is, die ervoor zorgt dat de organisatie in control blijft over de (bewust genomen) risico’s en blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

Vanwege die zelfde wet- en regelgeving en vanwege de operationele risico’s, is het vaak juist moeilijk om op een agile wijze transformaties door te voeren. Dergelijke trajecten lijken in eerste instantie anti-agile te zijn: vaste deadlines, (veel) documentatie vereisten, complexe ORM/Compliance systemen die bijgwerkt moeten worden en uitgebreide (test)rapportages. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld leiden tot grote vertragingen  bij de implementaties van ICT-systemen. Of tot een enorme extra werklast omdat op een te laat moment blijkt dat er nog een control framework opgetuigd moet worden voor een nieuw systeem dat al is gebouwd of  in delen wordt opgeleverd.

Specifiek voor financiële instellingen geldt ook nog dat ze te maken hebben met een strakke regulering, mogelijke reputatieschade en externe toezichthouders. Deze toezichthouders zijn ook scherp op het verandervermogen van een onderneming, die net zo relevant is voor de eerste lijn als voor de tweede lijn.  Deze toezichthouders schromen er ook niet voor om hierover in gesprek te gaan met deze financiële instellingen. 

 “Mij valt op dat in de agile transformaties, de Business en IT relatief verder zijn dan ORM & Compliance. De oorzaken hiervan zijn uiteenlopend, maar de meest voorkomende is onwetendheid over hoe agile toe te passen bij ORM & Compliance. Hierdoor bestaat de kans dat net voor de deadline, enorm veel werk bij de tweede lijn wordt neergelegd, wat voorkomen had kunnen worden. Of men stuit als Business & IT tegen een ORM/Compliance muur aan, die eist dat je alles alsnog zelf volledig uitschrijft en beschrijft, met flinke vertraging en/of flinke extra kosten als gevolg. ” legt Youri Pasternak, Product Owner / Consultant van Bakkenist, uit. 

De focus van de agile transformaties lijkt dus nu te liggen bij de eerste lijn, waardoor het risico bestaat dat de tweede lijn niet goed weet wat de impact is op haar manier van werken en daarmee het verandervermogen van een onderneming, door onwetendheid, kan belemmeren.  

Bakkenist is een specialist op het gebied van ORM, Compliance en Agile transformatie. Om ORM & Compliance te ondersteunen bij de agile transformaties, heeft Bakkenist de ORM & Compliance Agility Scan® ontwikkeld, een quick scan, uniek in aanpak en resultaat.

Om de quick wins binnen ORM & Compliance via de scan boven water te krijgen gaan senior consultants van Bakkenist met uw mensen en uw framework aan de slag. De quick wins kunnen ook worden getoetst aan de gewenste risicoprofiel van uw onderneming. Dit resulteert in een lijst met voor u relevante actiepunten. Vervolgens is het aan het management om samen met de product owners prioriteiten toe te kennen aan de actiepunten.

Het eindresultaat geeft een overzicht van de kernpunten en te nemen acties. Geen onuitputbare deficiencies, maar waarde toegevoegd en specifiek voor uw onderneming: een agile ORM & Compliance als business enabler. 

Voor meer informatie: 

Bel Martin Poelman of Lucas van Meer op 088 - 225 68 00

Of, vul je mailadres en telefoonnummer in en we nemen contact met je op.

Naam
Naam