Strategische samenwerking Bakkenist en Freelanders

Amsterdam 9 april 2018 - Bakkenist, organisatieadviseurs en managers, en Freelanders, netwerk van ICT professionals, slaan de handen ineen. Bakkenist helpt organisaties te innoveren door processen te verbeteren en veranderingen succesvol te begeleiden. Freelanders is een dynamische netwerkorganisatie van uitstekende ICT-ers in Nederland. Freelanders realiseert met succes complexe ICT projecten. Beide partijen geloven dat een agile manier van werken en denken op alle niveaus bijdraagt aan het succes van een organisatie. Op dat terrein voegen Bakkenist en Freelanders, ieder vanuit hun eigen expertise, dagelijks waarde toe bij hun opdrachtgevers. De gedeelde visie op het gebied van agility vormt de basis voor de samenwerking.

Lucas van Meer, directeur Bakkenist: "Bij Bakkenist nemen opdrachten op het gebied van business agility een belangrijke plaats in. Klanten verwachten van ons naast advies rondom de transformatie naar een agile organisatie ook dat Bakkenist helpt met de invulling van complete agile teams. In de samenwerking met Freelanders hebben we een vertrouwde partner gevonden om aan die behoefte te voldoen. Het unieke van onze samenwerking is dat Bakkenist en Freelanders complementaire diensten leveren rondom business agility.

Remi van Zelst, directeur Freelanders: "Met deze samenwerking zijn wij in staat een breder palet van expertise aan te bieden. Waar Freelanders met name sterk is in het realiseren van ICT projecten, kan Bakkenist een cruciale rol spelen in het ondersteunen van de achterliggende organisatie, met name als het gaat om het agile gedachtegoed. ICT projecten agile uitvoeren zonder dat de rest van de organisatie niet agile meedenkt is zinloos. Met deze samenwerking worden onze projecten nog succesvoller."

je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem dan contact op met Lucas van Meer via mail of bel hem op 088 - 225 68 00.

Back <