Situatie

Het ICT-landschap van een organisatie die opkomt voor kinderrechten, dreigde niet meer aan te sluiten bij de actuele behoeften.

Advies

  • De organisatie had behoefte aan een nieuwe ICT- strategie, versterking van de ICT-beheerprocessen en een tijdelijke ICT-manager. Bakkenist vulde dat in.

Resultaat

  • Er is samen met het operationeel management in korte een ICT-strategie uitgewerkt die het nieuwe “bedrijfsmodel” optimaal kan ondersteunen.
  • In dezelfde periode zijn de ICT-beheerprocessen onder de loep genomen en expliciet gepositioneerd.
  • Bakkenist leverde zo op haar manier een bijdrage aan de verbetering van kinderrechten in de hele wereld.
     

Back <