Situatie

Een omvangrijk zorgverlener bestaande uit een Ziekenhuis, GGZ, Verpleging & Verzorging en een Thuiszorg Divisie had de financiële huishouding en organisatie niet op orde.

Advies

  • De organisatie concern control inrichten.
  • Uitgaven in evenwicht brengen met inkomsten en eisen van het business case-model.
  • De relaties en taakverdeling tussen concern control en andere centrale en decentrale onderdelen aanscherpen en deels opnieuw definiëren.

Resultaat

  • Dit alles heeft geleid tot een eenduidige periodieke managementrapportage.
  • De raad van bestuur kreeg beter inzicht in de forecast en cash planning voor het concern.
  • Mede door de inspanningen van de specialisten van Bakkenist is een crisis situatie afgewend en is het vertrouwen van de banken in het concern hersteld.

 

Back <