Aandacht van management voor sourcing

De wereld verandert snel en daarmee ook de vraagstukken rond sourcing. Strategische vragen komen boven zoals: moeten we zaken uitbesteden of juist niet (meer)? Kunnen we met sourcing de digitalisering van onze organisatie versnellen? Kan sourcing bijdragen aan kwaliteitsverbetering van onze diensten?

Sourcing vraagstukken: Een repeterend proces

De keuze om (IT-)processen te outsourcen en de keuze voor een leverancier zijn niet éénmalig. Contracten hebben een looptijd, technologische mogelijkheden nemen toe en de organisatie zelf verandert. Telkens weer zullen sourcing vraagstukken op tafel van het management liggen.

De cyclus: strategie, eisen en wensen, leverancierskeuze, managen van de transitie, voeren van regie en het continue verbeteren van de dienstverlening heeft een permanent karakter.

TERUGKERENDE VRAAGSTUKKEN WAARBIJ BAKKENIST U GRAAG HELPT.

Wanneer u Bakkenist kan inschakelen

In principe is besloten om uit te besteden maar er is nog een aantal vragen:

 • Welke eisen stellen we aan de dienstverlener en zijn die marktconform?
 • Moeten we, alvorens uit te besteden, eerst alles opruimen en opknappen?
 • Is de leverancier voldoende ‘data driven’ zodat onze digitale strategie wordt ondersteund?
 • Blijft onze organisatie nog voldoende wendbaar na uitbesteding?
 • Er is specifieke kennis en ervaring nodig in geval van Europese aanbesteding. Op zoek naar extra ‘handjes’ en/of naar iemand die het (deel-)proces kan managen.
 • U worstelt met de vraag of contracten moeten worden verlengd of u wilt een second opinion over de huidige leverancier(s).
 • Behoefte aan meer grip op de processen die uitbesteed zijn.

Dienstverlening

Voorbeelden van onderwerpen waarbij wij u van dienst kunnen zijn:

 • Neutrale regievoering van de uitbesteedde dienstverlening
 • Ontwikkelen van de sourcing strategie, opstellen van de business case.
 • Opstellen pakket van eisen en wensen (Target Operating Model).
 • Selectie van leverancier(s), aanbesteding (RFI/RFP).
 • Europese aanbesteding.
 • Het managen van de transitie.
 • Opzetten regie-organisatie en contract management.
 • Exit of hercontracteren.

Onze mensen

Bakkenist zet uitsluitend ervaren professionals in die hun sporen hebben verdiend met het regisseren van outsourcingstrajecten en als ICT-managers. Zij kennen het klappen van de zweep! Tevens beschikken wij over specialisten voor specifieke onderwerpen zoals contractonderhandelingen, het inrichten van een regie-organisatie en transitiemanagement. Bakkenist is in staat complete outsourcingstrajecten te begeleiden van strategie tot en met transitie en contract management.