Homepage aangepast II.jpg

Diensten

De mensen van Bakkenist leveren belangrijke bijdragen aan de commerciële en operationele performance van bedrijven in profit en non-profit. Onze kracht ligt in het verbinden van mensen en processen in de gehele organisatie en in het succesvol uitvoeren van (strategische) veranderingen en implementaties.

IL_221015_06.jpg

Vernieuwing

Het realiseren van nieuwe producten en diensten door het mobiliseren van aanwezige kennis en ideeën. Wij doorgronden de impact op uw processen, organisatie en ICT en implementeren de vernieuwing.

Verandertrajecten

Management en borging van verandering en het lostrekken van een vastgelopen trajecten. Wij realiseren het resultaat zoveel als mogelijk met uw eigen mensen. 

Regie en realisatie

Inrichten en managen van demand en supply in (regie)organisaties zowel nationaal als internationaal. We verrijken uw organisatie door de inbreng van ervaringen en kennis opgedaan in diverse branches.