Om een beter geconsolideerd overzicht te krijgen in de financiële stand van zaken binnen een gedecentraliseerd bankenconcern is een van de mensen van Bakkenist gevraagd een decentrale controller organisatie voor Nederlands deel van deze internationale bank in te richtten. 

Van belang was de aandacht voor een getrouw beeld komende uit de consolideerde maandcijfers waarbij het ook mogelijk zou worden een accurate forecast te kunnen geven. Rapportages vanuit verschillende divisies dienden eenduidig en correct te zijn. 

Een gedistribueerde controller organisatie is opgebouwd met ervaren en gekwalificeerde controllers (deels van buiten de branche), functiescheiding gecreëerd en alle noodzakelijke processen, procedures én IT-systemen geïmplementeerd

 

Back <