BUSINESS AGILITY BRENGT BUSINESS EN IT SAMEN

Veel bedrijven zijn ondertussen bijna ongemerkt enorm afhankelijk geworden van goed werkende software. Niet alles kan (lang) vooraf gepland worden en voortdurend en snel bijsturen is dus cruciaal. Agility is een mindset en vraagt om organisatie ontwikkeling!

Hoe flexibel bent u in het aanpassen van uw diensten?

Veel bedrijven ervaren (veel te) hoge kosten en vertragingen bij de verbetering van hun diensten, producten en processen. Ook zien we vaak dat ‘de Business’ wel participeert in scrum teams maar de besturing van ontwikkeling en de inhoudelijke voorbereiding van de business (processen) onvoldoende aansluiten.

Wij hebben een aanpak ontwikkeld waarmee we inmiddels bij een aantal klanten belangrijke verbeteringen hebben kunnen bewerkstelligen.

Na het invoeren van een samen ontwikkelde werkwijze participeert ‘de business’ niet alleen als businesowner in scrumteams maar is ook staat om strategische keuzes te vertalen naar de juiste inhoud voor het ontwikkelproces. Zo zijn de mensen van ‘de business’, meer dan nu, in staat om maximale waarde te creëren voor hun klanten en in control op het innovatie proces.

Bakkenist heeft een uniek verander concept ontwikkelt om het (collectieve) gedrag van uw mensen en de structuren binnen uw organisatie in samenhang te veranderen met als doel te komen tot een flexibelere bedrijfscultuur.

BAKKENIST, ALS ERVARING TELT!

De mensen van Bakkenist zijn organisatieveranderaars en zeer ervaren in dienstontwikkeling. We onderscheiden ons door onze pragmatische aanpak, daadkracht en creativiteit en de wijze waarop we de mensen in uw organisatie in hun kracht zetten.