Self Service

De inzet van self service tooling biedt mogelijkheden tot een hogere graad van business agility. Tegelijkertijd gaat het gepaard met het risico door de bomen het bos niet meer te zien en erger nog zelf de controle te verliezen.

Self service betekent in feit dat je zelf dingen kunt doen zonder afhankelijkheden van anderen; denk hierbij bijvoorbeeld aan een business team dat geen IT meer nodig heeft om rapporten te ontwikkelen en een Devops teams dat infrastructuur kan implementeren zonder dat het de afdeling infrastructuur nodig heeft. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat je sneller resultaat kunt bereiken (als je weet wat je doet) en je exact krijgt wat je bedoelt. Bovendien ben weet je als expert op jouw vakgebied wat je nodig hebt en is het risico op miscommunicatie veel kleiner.

Dit klinkt wellicht te mooi om waar te, toch is het goed mogelijk op die manier te gaan werken. Wel zijn er enkele punten waar aandacht aan besteed moet worden:

 

Hoe blijf je in controle?

Veel bedrijven staan onder toezicht van een toezichthouder en dienen periodiek aan te tonen hoe ze in control zijn; bovendien hebben alle bedrijven ook eigen IT beleid dat gevolg moet worden. Zodra je gaat werken met self service, zullen deze controls gehandhaafd moeten blijven worden door medewerkers die daar minder in thuis zijn; dat vergt op zijn minst training, maar wellicht ook een cultuuromslag.

 

Op de lange termijn is het vraagstuk hoe je over het hele data en applicatie landschap door de bomen het bos kunt blijven zien, als je bijvoorbeeld de business zelf de mogelijkheden biedt rapporten en applicaties te ontwikkelen; dat vergt een nauwgezette veranderaanpak.

 

Vaardigheden van uw werknemers

Met de introductie van self service zullen andere medewerkers dan voorheen bepaalde activiteiten gaan uitvoeren (veelal naast hun huidige werkzaamheden); dat betekent dat ze getraind moeten worden in specifieke vaardigheden. Bovendien, zoals hierboven al genoemd, gelden voor dergelijke IT activiteiten ook kaders vanuit de toezichthouder of het bedrijf zelf en ook daar zullen deze mensen in getraind moeten worden.

 

De introductie van self service betekent concreet een wijziging in het operating model: werkzaamheden zullen verschuiven tussen afdelingen. In hoeverre dit wenselijk is, is situatie afhankelijk en elk bedrijf zal voor zichzelf moeten bepalen onder welke voorwaarden een model als self service toegestaan zou moeten worden. Bovenop de genoemde vaardigheden van de medewerkers, zijn goede kwalitatieve data een voorwaarde om self self service succesvol te maken (zie voor dit laatste GRC en Data en Data centricity)