Data Analytics

Waar bij alle bedrijven volop over data gesproken wordt, wordt vaak in dezelfde zin data analyse genoemd. Maar is data analyse daadwerkelijk voor alle bedrijven wel zo belangrijk, want het vergt nogal een investering?

Data analyse heeft tot doel het beschrijven van data, het onderzoeken d.m.v. visualisatie en het voorspellen van gebeurtenissen in de toekomst. Elk van deze soorten vergt iets anders van uw organisatie en daarom is het essentieel te bepalen welke soort analyse u in welke soorten processen wilt inzetten.

Indien u bijvoorbeeld besluiten in een van uw primaire processen op basis  van data (analyse) wilt doen, zult u meer eisen aan de gehele bedrijfs inrichting (processen, organisatie, technologie) van data analyse stellen dan wanneer u bijvoorbeeld alleen in ondersteunende processen rapportages maakt. Tevens maakt het nogal een verschil of u die besluiten gaat nemen op basis van op data gebaseerde feiten of dat u modellen die de toekomst voorspellen hiervoor gebruikt; dergelijke keuzes zijn tevens van groot belang op implementatie, kosten ,etc.

Er zijn dus legio mogelijkheden om data te analyseren. Afhankelijk van het doel van die analyses moeten bepaalde randvoorwaarden in meer of mindere mate ingevuld worden:

 

  • Nieuwe data moet snel toegankelijk zijn
  • Verschillende soorten data moet makkelijk gecombineerd kunnen worden
  • Data moet van hoge kwaliteit zijn
  • Self service moet ondersteund worden om deze analyses efficient te laten verlopen, tegelijkertijd vergt dit specifieke aandacht voor controles en vaardigheden (zie ook Self Service)